Witaj na stronie Zgierskiej Karty Mieszkańca!
Poznaj korzyści

Karta Dużej Rodziny

W Zgierzu program dla rodzin wielodzietnych realizuje
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
Urzędu Miasta Zgierza - ul. Narutowicza 29

Zgierska Karta Rodzinna 

______________________________________________________________________________________________________________

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny (uwaga: nowe wzory kart) 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. 

Elektroniczna forma Karta Dużej Rodziny: Od 9 czerwca 2021 roku osoby, którym przyznano prawo do Karty Dużej Rodziny i posiadającej ważny polski dowód osobisty w przypadku osoby dorosłej lub posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą wyświetlić KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlić w niej również Karty pozostałych członków rodziny. 

Dodatkowe informacje o Karcie Dużej Rodziny na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Wzór karty:

ogolnopolskakdr2.jpeg