Witaj na stronie Zgierskiej Karty Mieszkańca!
Poznaj korzyści

WODKAN: tańsze przyłącze kanalizacyjne

Jeśli potrzebujesz zbudować przyłącze kanalizacyjne, posiadasz Zgierską Kartę Mieszkańca - masz na ten cel od WODKAN-u 10% zniżki. Przyłącze kanalizacyjne to odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

WODKAN
Rodzaj użytkownika dzieci do lat 6 juniorzy 7-12 lat młodzież 13-17 lat dorosły senior rodzina
Przyznana zniżka - - - budowa przyłącza kanalizacyjnego - 10% budowa przyłącza kanalizacyjnego - 10% budowa przyłącza kanalizacyjnego - 10%

 

Partner Zgierskiej Karty Mieszkańca:

„Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o.oczyszcz_4.jpeg

„Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o. istnieje od 1999 r. Jest właścicielem systemu wodno-ściekowego na terenie miasta Zgierza, w skład którego wchodzą: ujęcia wody, stacja uzdatniania, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnia ścieków oraz stacja zlewna ścieków dowożonych.

Podstawowym zadaniem „Wodkan – Zgierz” Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Zgierza oraz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na wydzielonym obszarze gminy Zgierz.

Poza działalnością podstawową „Wodkan – Zgierz” Sp. z o.o. świadczy dodatkowe usługi, m.in.:

  • odbiór w stacji zlewnej i oczyszczanie ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi,
  • bieżąca obsługa i konserwacja kanalizacji deszczowej (usługa realizowana na zlecenie właściciela sieci),
  • naprawa i konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej niebędących własnością Przedsiębiorstwa (usługa realizowana każdorazowo na zlecenie właściciela sieci),
  • przetwarzanie odpadów płynnych innych niż niebezpieczne dowożonych do oczyszczalni ścieków,
  • wykonywanie analiz laboratoryjnych wody i ścieków we własnym akredytowanym laboratorium (akredytacja PCA AB 1064).

LOGO WODKAN2.jpeg

LOKALIZACJA - gdzie znajdziesz naszego Partnera