Witaj na stronie Zgierskiej Karty Mieszkańca!
Poznaj korzyści

Szkolenia z Pasją: zniżki na szkolenia BHP i obsługę maszyn

Firma Szkolenia z Pasją, oferująca szeroki zakres fachowych kursów z zakresu BHP oraz obsługi rozmaitych urządzeń, przeznacza dla użytkowników Zgierskiej Karty Mieszkańca pakiet korzystnych zniżek.

Szkolenia z Pasją
Rodzaj użytkownika dzieci do lat 6 juniorzy 7-12 lat młodzież 13-17 lat dorosły senior rodzina
Przyznana zniżka - - -

Zniżka 15%:

-  szkolenie z obsługi wózków jezdniowych kategoria niższa;

-  szkolenie z obsługi wózków jezdniowych kategoria wyższa;

-  szkolenie z obsługi podestów ruchomych przejezdnych;

-  szkolenie z obsługi suwnic ogólnego lub specjalnego przeznaczenia;

-  szkolenie z obsługi żurawi wszystkie rodzaje;

-  szkolenie z obsługi pił, kos, urządzeń do pielęgnacji zieleni;

-  szkolenie z zakresu BHP wszystkie rodzaje 

Zniżka 15%:

-  szkolenie z obsługi wózków jezdniowych kategoria niższa;

-  szkolenie z obsługi wózków jezdniowych kategoria wyższa;

-  szkolenie z obsługi podestów ruchomych przejezdnych;

-  szkolenie z obsługi suwnic ogólnego lub specjalnego przeznaczenia;

-  szkolenie z obsługi żurawi wszystkie rodzaje;

-  szkolenie z obsługi pił, kos, urządzeń do pielęgnacji zieleni;

-  szkolenie z zakresu BHP wszystkie rodzaje 

-

 

Partner Zgierskiej Karty Mieszkańca:

Szkolenia z Pasją, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17E, 93-177 Łódź

Firma Szkolenia z Pasją świadczy usługi szkoleniowe w zakresie szkoleń z BHP, obsługi urządzeń transportu bliskiego, obsługi urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych  oraz zarządzania i sprzedaży jak również szkoleń energetycznych.

żuraw przewoźny i przenośny HDS.png

Kadra dydaktyczna to pracownicy z wieloletnim stażem w prowadzeniu szkoleń w wyżej wymienionym zakresie.

Od stycznia 2023 roku  firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi pod numerem 2.10/00001/2023. Wpis umożliwia nam realizację szkoleń dla Państwa ze środków publicznych m.in z KFS i EFS.

Od września 2023 r. firma została oceniona przez Jednostkę Certyfikującą Osoby UDT – CERT Urzędu Dozoru Technicznego jako ośrodek szkolenia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego i otrzymała Poświadczenie Certyfikacji UTB nr CO/UTB/Sz/59/14/23.

USLUGI-BHP.png

Od października 2023 r. firma jest członkiem Łódzkiej Izby Przemysłowo – Handlowej.

Od lipca 2023 roku firma otrzymała certyfikat ECJIP ISO 9001 i posiada wdrożony System Zarządzania Jakością w oparciu o normę PN-EN ISO 9001 : 2015-10. Numer certyfikatu 12/07/2023/TS/WA/1324/04.

Firma jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Jako dostawca usług realizuje bony rozwojowe. Aktualne informacje o naborach na bony rozwojowe można uzyskać na stronie: www.strefarozwoju.lodz.pl.

suwnica ogólnego przeznaczenia.png

Szkolenia przeprowadzane są na podstawie udostępnionych programów przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach oraz programów udostępnionych przez Urząd Dozoru Technicznego jak również wewnętrznych programów firmy Szkolenia z Pasją.

Firma prowadzi szkolenia dla firm, agencji pracy tymczasowej, grup i osób indywidualnych, bezrobotnych, podopiecznych stowarzyszeń i fundacji, byłych żołnierzy zawodowych w Łodzi i na terenie całego kraju.

LOKALIZACJA - gdzie znajdziesz naszego Partnera